Skyddsvaktsutbildning

skyddsvakt

en egen förstärkningsresurs för myndigheter vid kris, höjd beredskap och krig 

Skyddsvaktsutbildningar för myndigheter

Vi utbildar er förstärkningsresurs

Vi erbjuder statliga myndigheter, regioner och kommuner utbildning av skyddsvakter som ökar organisationens robusthet vid höjd beredskap, kris och krig.  

Be om kostnadsfri offert

OFFERTFÖRFRÅGAN 

Varför Säkkon?

Skyddsvaktsutbildningar är vår kärnverksamhet och heltidssyssla sedan 20 år tillbaka. 
Vi har grund- och vidareutbildat över 10 000 civila skyddsvakter.
Det utbildningsmaterial som idag utgör branschstandard vid utbildning av civila skyddsvakter är framtaget av våra konsulter. 

LÄS MER OM VÅRA  VAPENUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSVAKTER OCH ANNAN BEVAKNINGSPERSONAL. 

Recensioner


Grundutbildning  skyddsvakt
Levande, målande och inkluderande lärandetillfällen. Tydliga i vad man behövde göra och strukturerade lektioner. Grymt! 
Förkortad grundutbildning skyddsvakt
Var väldigt tydlig, lugn och enkel att förstå. Mycket pedagogisk och bra exempel från verkligheten. Förberedd inför lektionerna.
Fortbildning skyddsvakt
Engagerad, humoristisk och vävde in riktiga händelser i lärandet vilken var underbart eftersom man kom ihåg informationen bättre.
Pepparspraysutbildning för skyddsvakt
Väldigt engagerad, väldigt bra på att engagera oss och ge exempel som vi kunde leva oss in i - känslokopplad inlärning!

Be om kostnadsfri offert

OFFERTFÖRFRÅGAN 

Vad är en skyddsvakt?

Skyddsvakter bevakar skyddsobjekt

Skyddsvakt kallas personal som inte är polisman men som enligt skyddslagen har till uppgift att bevaka skyddsobjekt.
Skyddsvaktens bevakningsuppgift är att skydda skyddsobjektet mot särskild kvalificerad brottslighet i form av:
 • Spioneri
 • Sabotage
 • Terrorism
 • Grovt rån
 • Obehöriga tillträden
 • Olovliga avbildningar
 • Olovliga vattenaktiviteter

Vad är ett skyddsobjekt?

Samhällsviktiga anläggningar

Skyddsobjekt är byggnader, anläggningar, områden eller andra objekt som anses samhällsviktigt och kan delas in i militära respektive civila skyddsobjekt. 
Försvarsmakten beslutar om militära objekt som tillhör
 • Försvarsmakten,
 • Försvarets materielverk,
 • Försvarets radioanstalt eller
 • Totalförsvarets forskningsinstitut 
Beslut om civila skyddsobjekt fattas som huvudregel av Länsstyrelsen. 

VILKA BEFOGENHETER HAR EN SKYDDSVAKT 

Fem befogenheter

En skyddsvakt får både inom och invid skyddsobjektet:
 • Begära uppgifter om namn, födelsetid och hemvist
 • Kroppsvisitera, undersöka fordon och använda våld mot drönare mm
 • Avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta
 • Gripa på misstanke
 • Ta beslag 

VEM FÅR BLI SKYDDSVAKT?

Skyddsvakter godkänns av länsstyrelsen

För att bli godkänd som skyddsvakt krävs:

Be om kostnadsfri offert

OFFERTFÖRFRÅGAN 

våra uppdragsgivare

VI ANLITAS AV DE LEDANDE MARKNADSAKTÖRERNA INOM SÄKERHETSUTBILDNING:

STATLIGA MYNDIGHETER, 

KOMMUNER OCH KOMMUNALA BOLAG

SAMHÄLLSKRITISK VERKSAMHET: LUFTFART, ENERGISEKTORN OCH FÖRSVARSINDUSTRI

BEVAKNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG 

SE ALLA VÅRA UTBILDNINGAR PÅ WWW.SÄKKON.SE

Har du frågor eller vill få en kostnadsfri offert?

Kontakta oss för mer information om hur du bokar din kurs. 
Namn E-post Meddelande Skicka in